Säit Mee 2017 huet den Tennis Club Dippech eng professionell Tennisschoul (Estess) fir Grouss a Kleng.

Eis Trainingen sinn Donneschdes folgendermoossen opgedeelt:

14:00-15:00 "Ball & Racket" 4 bis 6 Joer
15:00-16:00 "Mini Tennis" 5 bis 8 Joer
16:00-17:00 "Junior School Beginners" 7 bis 11 Joer
17:00-18:00 "Junior School Intermediate" 10 bis 14 Joer
18:00-19:00 "Ad'School Beginners" 15+

Et si nach Plaze fräi. Deemno: kommt vum gratis "Schnuppercours" profitéieren

Nëtzlech Zousazinformationen:
D'Trainingen si bei schlechtem Wieder an der Sportshal
D'Trainingen si bis de 15. September (och während de Schoulvakanzen an och dësen Donneschdeg)